колектив кафедри математичного моделювання

Заснування кафедри математичного моделювання

Кафедра математичного моделювання (MM) створена відповідно до наказу Мінвузу УРСР від 19 червня 1987 р. та наказу по Чер­ні­вець­ко­му університету 187 від 26 жовтня 1987 р. Метою створення кафедри було забезпечення спеціалізації студентів спеціальності “Математика” науко­во-виробничого профілю, координація і розвиток наукових дос­лід­жень з математичного моделювання. Організаційний період тривав до по­чат­ку 1988–1989 н.р., з якого почалась робота кафедри.

Кафедра створювалась на базі чотирьох кафедр математичного факультету: математичних проблем управління і кібернетики (МПУіК), диференціальних рівнянь (ДР), прикладної математики і механіки (ПММ)  та математичного аналізу (МА).

Організаційний період до 28 серпня 1988 р. проходив під ке­рівницт­вом доцента В.П. Лавренчука, який є випускником кафедри ДР, за­кін­чив аспірантуру при цій кафедрі, в 1969 р. захистив кандидатську ди­сер­тацію під керівництвом професора С.Д. Ейдельмана та доцента С.Д. Іва­сишена, працював на кафедрі диференціальних рівнянь асистентом, старшим викла­дачем і до­центом.

Основні віхи розвитку кафедри математичного моделювання

29 серпня 1988 р. кафедру офіційно очолив професор С.Д. Івасишен. Він є також випускником кафедри ДР та аспірантури при ній, пройшов на цій кафедрі шлях від асистента до завідувача кафедри. У 1969–1988 pp. С.Д. Івасишен працював у Києві на посадах завідувача кафедри вищої математики Київського вищого інженерного радіотехнічного училища та доцентом і професором кафедри математичного аналізу Київського університету. В 1981 р. захистив докторську дисертацію. Пройшовши за конкурсом на посаду завідувача новоствореної кафедри, він повернувся до Чернівців і пропрацював на цій посаді до 2003 р.

Свій перший навчальний рік кафедра працювала в такому складі: завідувач кафедри професор С.Д. Івасишен, доценти П.K. Вигнан (МПУіК), Я.М. Дрінь (ДР), Б.О. Коваль (МПУіК), В.П. Лавренчук (ДР) і В.К. Ясинський (ПММ), асистенти кандидати фіз.-мат. наук В.В. Городецький (МА) і В.С. Григорків (МПУіК), старший лаборант С.І. Курінна (МА). З 1989–1990 н.р. на кафедрі почали працювати асистентами, а потім доцентами І.І. Веренич (ДР) та А.Р. Семчук (ПММ). Після цього кафедру поповнили випускники математичного факультету О.С. Кондур (1990 p., випускниця кафедри ДР), В.В. Вільчак (1991 p., випускник кафедри ММ), Т. І. Готинчан (1991 p., випускниця кафедри МА), В.А. Літовченко (1993 p., випускник кафедри ДР), І.В. Юрченко (1995 p., випускник кафедри МПУіК, після навчання в аспірантурі при кафедрі ММ в 1993–1995 pp.), В.С. Дронь (1995 p., випускник кафедри MM), Г.С. Пасічник (1997 p., випускниця кафедри MM), Т.М. Балабушенко (1999 p., випускниця кафедри ММ), Г.П. Івасюк (2002 р., випускниця кафедри алгебри та геометрії) і В.В. Лаюк (2002 р., випускник кафедри MM). Крім того, до роботи на кафедрі були залучені кандидати фіз.-мат. наук М.В. Бойчук (1993 р, Інститут автоматики) та І.І. Клевчук (1994 p., кафедра ПММ), а також у різний час на умовах сумісництва – кандидати фіз.-мат. наук М.С. Бортей, І.Ф. Григорчук, Т.І. Звоздецький, Л.М. Івасишин і М.Р. Петрик, інженер-програміст О.В. Бакай, старший лаборант Л.П. Березан, здобувач кандидатського ступеня Г.І. Готинчан, фахівець Т.О. Золотухіна.

У 1992 р. при кафедрі розпочав працювати комп'ютерний клас. Його обслуговували лаборант О.О. Бодрик (у 1992 р.) та інженери О.В. Бакай (з 1992 p.), О.О. Флорескул (1992–1993 pp.), В.І. Першина (1994–2002 pp.) і Т.О. Золотухіна (з 2002 р.). У 1997 р. комп’ютери класу підключені до локальної мережі математичного факультету та до глобальної мережі Internet.

Лаборантами кафедри працювали С.І. Курінна (1988–2001 pp.), Г.П. Івасюк (2001–2002 pp.), К.В. Сачко (2002 р.), А.В. Стерлікова (Припузова , 2002–2004 pp.), М.Р. Татарська (2004–2005 pp.), Н.І. Фонарюк (2004–2006 pp.) і T.I. Крошка (2006–2008 pp.).

Загальна кількість співробітників кафедри коливалась від 9–12 на початку її створення, до 21–22 в останні роки. Кадровий потенціал кафедри ММ був порівняно високим, що дозволяло їй надавати допомогу іншим кафедрам. Так, у 1996 р. доктор фіз.-мат. наук В.В. Городецький став завідувачем кафедри алгебри та геометрії (тепер кафедра алгебри та інформатики). У 1997 р. на кафедрі MM відкрито спеціалізацію зі статистики, а пізніше – спеціальність “Статистика”. На базі кафедри ММ в 2000 р. створена нова кафедра математичної і прикладної статистики, на яку перейшли працювати такі співробітники кафедри MM: професор В.К. Ясинський, доценти Я.М. Дрінь і А.Р. Семчук, кандидат наук І.В. Юрченко, старший лаборант С.І. Курінна. У 2002 р. на економічному факультеті створена кафедра економіко–математичного моделювання, яку очолив професор кафедри MM B.C. Григорків і на яку перейшли працювати доценти М.В. Бойчук та Б.О. Коваль.

У 2003 р. професор С.Д. Івасишен переїжджає на постійну роботу до Києва, залишаючись професором кафедри ММ за сумісництвом. З 26 серпня 2003 р. кафедру MM очолює доцент, а потім професор І.М. Черевко. Він є випускником кафедри ПММ Чернівецького університету, закінчив аспірантуру при цій кафедрі та докторантуру при Київському університеті, в 2004 р. захистив докторську дисертацію, вчене звання професора йому присвоєно в 2005 р.

Продовжуючи забезпечення спеціалізації “Математичне та комп'ютерне моделювання” із напряму “Математика (науково-виробничий профіль), в 2003 р. кафедра почала готувати фахівців з нової спеціальності “Соціальна інформатика”. У зв'язку з цим для роботи на кафедрі були залучені кандидати наук В.Й. Кушнірчук (2004 p., кафедра МПУіК) та Л.А. Піддубна (2004 p., кафедра ПММ), а також випускники факультету О.В. Матвій, Д.І. Спіжавка, А.В. Сачко, О.М. Строєв і А.С Перцов.

2007–2008 н.р. кафедра працювала в такому складі: завідувач кафедри професор, доктор фіз.–мат. наук І.М. Черевко; професор, доктор фіз.-мат. наук С.Д. Івасишен; доценти, кандидати фіз.-мат. наук Т.І. Готинчан, B.C. Дронь, І.І. Клевчук, В.Й. Кушнірчук, В.П. Лавренчук, В.А. Літовченко, Г.С. Пасічник, Л.А. Піддубна, Т.М. Фратавчан; асистент кандидат фіз.-мат. наук Г.П. Івасюк; асистенти В.В. Лаюк, О.В. Матвій, А.В. Сачко, Д.І. Спіжавка, О.М. Строєв, А.С. Перцов; завідувач лабораторії О.В. Бакай; фахівець Т.І. Крошка; фахівець 2-ї категорії Т.О. Золотухіна.

  • 1987-2003
  • 2003-2015
  • 2016-2019
  • Сьогодення
Iv
1987-2003 рр.

Кафедра математичного моделювання

працює під керівництвом професора

Івасишена Степана Дмитровича

 

Випускник фізико-математичного факуль­тету ЧДУ 1959 р., закінчив аспірантуру при кафедрі диференціальних рівнянь ЧДУ в 1963 р.. Вчене звання доцента присвоєно в 1966 р. і професора – в 1984 р. У 1992 р.  обраний академіком АН ВШ України (відділення математики). Член Українського (1995 р.) та Американського (1996 р.) наукових математичних товариств. Нагороджений орденом (1971 р.), медаллю (1970 р.) і знаком “Відмінник освіти України” (1995 р.). Захистив кандидатську дисертацію на тему: “Оцінки розв’язків 2b-параболічних систем та їх застосування” в 1963 р. Докторську дисертацію “Матриці Гріна параболічних крайових задач” захистив у 1981 р. З 1988 р. очолює кафедру математичного моделювання. Спеціаліст з теорії диференціальних рівнянь з частинними похідними і теорії операторів.  

Ch
2003-2015 рр.

Кафедра математичного моделювання

працює під керівництвом професора

Черевка Ігора Михайловича

Детальніше

P
2016-2019

Кафедра математичного моделювання

працює під керівництвом

доцента Піддубної Лариси Андріївни

Детальніше

Ch
Сьогодення

Завідувач кафедри математичного моделювання

професор Черевко Ігор Михайлович

 

Детальніше