плани
Робочі навчальні плани спеціальностей

Спеціальність 122 - Комп'ютерні науки (Інформаційні технології та управління проктами)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс         4 курс (скорочена ф.н.)

5 курс

6 курс

Спеціальність 124 - Системний аналіз

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс