Строєв Олександр Миколайович

Строєв Олександр Миколайович

асистент

     З 1998 року по 2003 рік навчався на кафедрі математичного моделювання, математичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, яку закінчив за кваліфікацією магістра математики спеціальності «Математика». З 2003 по 2006 рік навчався в аспірантурі Київського національного університету ім. Т. Шевченка на кафедрі теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики. На даний час працює над дисертацією «Граничні теореми теорії ризиків». З 2006 року працює на кафедрі математичного моделювання факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. 

     Тематика наукових досліджень: Теорія ризиків, математичне моделювання екологічних та економічних процесів, інформаційні системи, хмарні технології.

     Випущено 10 публікацій з них 4 тези, 1 навчальний посібник та 5 статей.

    Проходив стажування в локальній мережевій академії Cisco ЧНУ; D&Y Academy при ІТ-компанії Yukon Software; на кафедрі теорії ймовір­ностей, статистики та актуарної математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

      Відповідальний за експлуатацію системи електрон­ного навчання Moodle на рівні університету.

Бібліографічний перелік публікацій

Навчальні посібники

 1. Строєв О.М., Нікорич В.А. Створення електронного курсу в систе­мі Moodle: Навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 80 с.

Рейтингові публікації у закордонних журналах

 1. Mishura, Y. Analytic properties of the survival probability in a risk model with additional funds / Ragulina, O. Stroyev // Teor. Imovirnost. Mat. Stat. – К., 2014. – 91. – С. 123 – 135.

Рейтингові вітчизняні видання

 1. Мішура Ю., Рагуліна О., Строєв О. Аналітичні властивості ймовірності небанкрутства в моделі ризику з додатковими надходженнями коштів // Теорія ймовірностей та математична статистика.  – К., 2014. – 91. – С. 121-132.

Фахові видання

 1. Строєв О.М. Оцінка ймовірності розорення процесу ризику з перестрахуванням / О.М. Строєв // Вісник Київського університету: Зб. наук. пр. Математика Механіка., 13-14. – К., 2005. – С. 97 – 101.
 2. Строєв О.М. Наближення Лундберга для функції ризику у майже однорідному середовищі / О.М. Строєв, М.В. Карташов // Теорія ймовірностей та математична статистика. – К., 2005. – № 73. – С. 63 – 72.
 3. Stroev A.N. The Lundberg approximation for the risk function in an almost homogeneos environment / A.N. Stroev, M.V. Kartashov // Imovir. Mat. Stat.(MR221384). – К., 2005. – № 73. – С. 63 – 71.
 4. Строєв О.М. Оцінка ймовірності розорення процесу ризику з неоднорідною інтенсивністю премій / О.М. Строєв // Вісник Київського університету: Зб. наук. пр. Математика Механіка., 17-18. – К., 2007. – С. 23 – 29.
 5. Mishura, Y. Practical approaches to the estimation of the ruin probability in a risk model with additional funds / Ragulina, O. Stroyev // Modern Stochastics: Theory and Applications 1 – К., 2014. – 18. С. 167–180.

Міжнародні українські матеріали конференцій

 1. Строєв О.М. Операторне представлення процесу ризику // ХІІ міжнародна наукова конференція ім. акад. М.Кравчука, 15-17 травня 2008р. К.: ТОВ «Задруга». – С. 387.
 2. Строєв О.М. Оцінка ймовірності розорення для процесу ризику з неоднорідною інтенсивністю премій // 13 Міжнар. наук. конф. імені академіка М.Кравчука (13-15 травня 2010 р., Київ): Тези доп. – К.: Задруга, 2010. – Ч.3. – С. 107.

Всеукраїнські конференції

 1. Строєв О.М. Використання сучасних Web-технологій Google при викладанні навчальних дисциплін в ЧНУ: Матеріали міжвуз. наук.-метод. семінару, Шляхи і методи впровадження дистанційної форми навчання при викладанні дисциплін математичного та інформаційного циклів, 20-21 жовтня 2011 р., Чернівці. ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – С. 88.
 2. Строєв О.М. Використання хмарних технологій при викладанні дисциплін у ВНЗ: Матеріали міжвуз. наук.-метод. семінару, Методичні аспекти використання інформаційних систем підтримки прийняття рішень при розв’язанні задач економіко-математичного моделювання, 24-25 жовтня 2013 р., Чернівці. ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – С. 105.

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції

 1. Гаєвський О. (асист. Строєв О.М.) Моделювання процесу паводку засобами QGIS // Матеріали студентської наукової конференції Чер­нівецького націо­нального університету імені Юрія Федьковича (20-22 квітня 2016 р). Математичні науки. – Чернівці : ЧНУ, 2016. – С. 9-10.