Нестеренко Василь Володимирович

Нестеренко Василь Володимирович

доцент

У 1991 році вступив на перший курс математичного факультету Чернівецького державного університету, який успішно закінчив у 1996 році (спеціальність «Математика», спеціалізація - «Математичний аналіз»).

У 1996-1999 рр. навчався у стаціонарній аспірантурі ЧНУ імені Юрія Федьковича за спеціальністю 01.01.01 – «Математичний аналіз». У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію «Різні типи квазінеперервності та їх застосування» (науковий керівник - д.ф-м.н., проф. Маслюченко В.К.). В 2006 році отримав звання доцента по кафедрі математичного аналізу.

У 2012 році розпочав роботу над написанням докторської дисертації, яку успішно захистив у 2016 році.

З 2016 року працює на кафедрі математичного моделювання.

Забезпечує читання дисциплін:

 • Вища математика.
 • Теорія ймовірностей та математична статистика.

Бібліографічний перелік публікацій

Навчальні посібники

 1. Марчук С.С., Нестеренко В.В. Наближенні обчислення. Навчальний посібник // – Чернівці: Вид-во ЧФЮІ, 2003. – 25 с.
 2. Марчук С.С., Нестеренко В.В. Тригонометричні рівняння, системи, нерівності: Посібник на допомогу студентам інституту // – Чернівці: Вид-во ЧФЮІ, 2003. – 105 с.
 3. Нестеренко В.В. Системи штучного інтелекту: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Мрія, 2005. – 102 с.
 4. Марчук С.С., Нестеренко В.В. Довідник з математики // – Чернівці: Буковинський інститут, 2006. – 182 с.

Рейтингові публікації у закордонних журналах

 1. Maslyuchenko V.K., Nesterenko V.V. A new generalization of Calbrix–Troallic’s theorem // Topology Appl. – 2014. – 164. – P. 162 - 169.
 2. Nesterenko V.  On symmetrical cliquishness and quasi-continuity offunctions oftwo variables // Topology Appl. – 2014. - 178. – P. 331 - 338.
 3. Fotij O., Maslyuchenko O., Nesterenko V. Characterization of quasi-continuity of multifunctions of two variables // Math. Slovaca. – 2016. – 66, 1. – P. 281 - 286.
 4. Nesterenko V. Separate and joint properties of some analogues of pointwise discontinuity // Tatra Mt. Math. Publ. – 2014. – 58. – P. 155 - 167.
 5.  Maslyuchenko V., Nesterenko V. Analogues of transitiveness and decomposition of continuity // Real Anal. Exch. – 2015. – 40, 2. – P. 355 - 370.
 6. Nesterenko V. Equi-cliquishness and the Hahn propert // Tatra Mt. Math. Publ. – 2016. – 65. – P. 85 – 92.

Інші публікації у закордонних журналах

 1. Maslyuchenko , Nesterenko V. On extensions of quasi-continuous functions // Modern Real Analysis. – Lódz : Lodz University Press. – 2015. – P. 161 - 184. 

Рейтингові вітчизняні видання

 1. Маслюченко В.К., Нестеренко В.В. Сукупна неперервність та квазінеперервність горизонтально квазінеперервних функцій // Укр. мат. журн. – 2000. – 52, 12. – С. 1711 – 1714.
 2. Маслюченко В.К., Нестеренко В.В. Точки сукупної неперервності та великі коливання // Укр. мат. журн. – 2010. – 62, 6. – С.791–800.

Українські академічні видання

 1. Маслюченко В.К., Михайлюк В.В., Нестеренко В.В. Симетрична квазінеперервність сукупно квазінеперервних функцій // Мат. Студії. – 1999. - 11, 2. - С. 204-208.
 2. Маслюченко В.К., Нестеренко В.В. Про неперервність нарізно квазінеперервних відображень на кривих // Мат. Студії. – 1998. –9, 2. – С. 205 – 210.
 3. Нестеренко В.В. Про два класи функцій, які мають властивість Гана//  Мат. Студії. – 2009. – 31,  2. – С.78-83.
 4. Нестеренко В.В. Достатні умови існування точок симетричної квазінеперервності та кліковості функцій двох змінних // Карпатські математичні публікації. – 2011. – 3, 2. – С. 114 - 119.
 5. Маслюченко В.К., Нестеренко В.В. Слабка властивість Дарбу і перехідність лінійних відображень у топологічних векторних просторах // Карпатські математичні публікації. – 2013. –  5, 1. – С. 79 - 88.
 6. Маслюченко В.К., Нестеренко В.В. Розриви двосторонньо квазінеперервних перехідних функцій//  Мат. Студії. – 2014. – 41, 1. – С.18-27.
 7. Нестеренко В. В. Характеризацiя властивостi Гана // Доповіді НАН України. – 2014. – 2. – С. 32-37.
 8. Нестеренко В.В. Сукупні властивості відображень, які пов’язані із замкненістю графіка //  Мат. Студії. – 2015. – 43,  1. – С. 27 - 35.
 9. Нестеренко В.В. Властивостi псевдоквазiнеперервностi //  Укр. мат. вiсник. – 2015. – 12, 2. – С. 243 - 256.

Фахові видання

 1. Нестеренко В.В. Про множину точок квазінеперервності // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.. 46. Математика. – Чернівці: ЧДУ. – 1999, - С. 104 – 106.
 2. Маслюченко В.К., Нестеренко В.В. Обернена задача для квазінеперервних функцій // Збірник наукових праць Камянець-Подільского державного педагогічного університету. Камянець-Подільський держ.пед. універ.. Серія фізико-математична (математика). – 1998. - Випуск 4. – С. 76 – 79.
 3. Маслюченко В.К., Михайлюк В.В., Нестеренко В.В. Точкова розривність функцій багатьох змінних // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 111. Математика. – Чернівці: Рута. – 2001. - С. 70 – 75.
 4. Маслюченко В.К., Нестеренко В.В. Про множини точок майже неперервності та інші послаблення неперервності// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 191 – 192. Математика. – Чернівці: Рута. – 2004. - С. 100 – 102.
 5. Нестеренко В.В. Множина точок a-неперервності // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 269. Математика. – Чернівці: Рута. – 2005. - С. 79 – 80.
 6. Маслюченко В.К., Михайлюк В.В., Нестеренко В.В. Про оператор переходу до поточкової границі // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 288. Математика. – Чернівці: Рута. – 2006. - С. 77 – 79.
 7. Нестеренко В.В. Про одну характеризацію сукупної квазінеперервності // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 336 – 337. Математика. – Чернівці: Рута. – 2007. - С. 137 – 141.
 8. Нестеренко В.В. Сукупна квазінеперервність многозначних відображень // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 349. Математика. – Чернівці: Рута. – 2007. - С. 98 – 100.
 9. Нестеренко В.В. Про властивість Гана // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 374. Математика. – Чернівці: Рута. – 2008. - С. 99 – 102.
 10. Нестеренко В.В. Слабка горизонтальна квазінеперервність // Математичний вісник НТШ. – 2008. – 5. – С. 177 – 182.
 11. Нестеренко В.В. Про симетричну квазінеперервність та їх аналоги// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 485. Математика. – Чернівці: Рута. – 2009. - С. 78 – 83.
 12. Нестеренко В.В. Сукупні властивості функцій, які монотонні відносно першої змінної // Математичний вісник НТШ. – 2009. – 6. – С. 195-201.
 13. Нестеренко В.В., Фотій О.Г. Сукупна неперервність горизонтально квазінеперервних мультифункцій // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: математика: зб. наук. пр. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. 1, 3.– С. 72-74.
 14. Маслюченко В.К., Нестеренко В.В. Декомпозиція неперервності та перехідні відображення // Математичний вісник НТШ  – 2011.  8. – С. 132 - 150.
 15. Нестеренко В.В. Класифікація точок розриву деяких аналогів неперервності та декомпозиція неперервності // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: математика: зб. наук. пр. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 2, 1.– С. 63-67.
 16. Нестеренко В.В. Нові характеризації деяких ослаблень неперервності // Буковинський математичний журнал. – 2013. – 1,  3-4. – С. 106 - 113.
 17. Нестеренко В.В. Характеризації різних ослаблень неперервності з допомогою замикання // Буковинський математичний журнал. – 2014. – 2,  2-3. – С. 177 - 182.
 18. Нестеренко В. Ослаблена неперервність оберненого відображення // Буковинський математичний журнал. – 2015. – 3, 1. – С. 81 - 86.

Міжнародні українські матеріали конференцій

 1. Нестеренко В.В. Про симетричну квазінеперервність сукупно квазінеперервних функцій// Матеріали наукової конференції присвяченої 125-річчю від дня народження В. Левицького, Тернопіль. – 1997, С. 52 – 55.
 2. Маслюченко В.К., Михайлюк В.В., Нестеренко В.В. Зв’язки між різними типами квазінеперервності// Матеріали міжнародної наук. конф. „Сучасні проблеми математики”, - Чернівці. – 1998. – Ч.3, - С. 40 – 42.
 3. Нестеренко В.В. Множина точок розриву квазінеперервних функцій// Матеріали міжнародної конференції „Диференціальні рівняння і нелінійні коливання”. – Київ. – 2001, - С. 117 – 118.
 4. Маслюченко В.К., Михайлюк В.В., Нестеренко В.В. Про поточкові границі нарізно неперервних функцій// Матеріали міжнародної наук.-пр. конф. "Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології". (19 - 21 травня 2004 р.). Тези доповідей. - Чернівці. - 2004, - С. 78 - 79.
 5. Маслюченко В.К., Нестеренко В.В. Множина точок a-неперервності// Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 125 річниці від дня народження Ганса Гана. – Чернівці. – 2004, - С. 63 – 65.
 6. Нестеренко В.В. Квазінеперервність оберненого відображення// Диференціальні рівняння та їх застосування. Міжнародна конференція, 11 – 14 жовтня 2006 року / Тези доповідей. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 116.
 7. Нестеренко В.В. Про слабку горизонтальну квазінеперервність// Міжнародна конференція, 19 серпня – 2 вересня 2007 року/ Тези доповідей. – Київ, 2007. – С. 86 – 87.
 8. Нестеренко В.В. Про властивість Гана // Міжнародна математична конференція ім.. В.Я. Скоробогатька, 24 – 28 вересня 2007 року/ Тези доповідей. – Львів, 2007. – С. 205.
 9. Nesterenko V. On two classes of functions with the Hahn property// International Conference "Analysis and Topology, June 2 – 7, 2008", Part II. Topology./ Theses of lectures. – Lviv, 2008. – P. 45 – 46.
 10. Nesterenko V. On symmetrically quasi-continuity and symmetrically cliquishness // Set Theory, Topology and Banach Spaces (Second International Topology Conference in Kielce) July 7-11, 2008 (http://atlas-conferences.com/cgi-bin/abstract/caxg-12)
 11. Nesterenko V. On topological cliquishness// International Conference “Infinite Dimensional Analysis and Topology, May 27 – June 1, 2009” – Ivano-Frankivsk, 2009. – P.107 – 108.
 12. Нестеренко В.В. Сукупні властивості функцій двох змінних, які монотонні відносно однієї із змінних // Міжнародна конференція до 100-річчя М.М.Боголюбова та 70-річчя М.І.Нагнибіди, 8 – 13 червня 2009 року/ Тези доповідей. – Чернівці, 2009. – С. 124 – 126.
 13. Маслюченко В.К., Нестеренко В.В. Про декомпозицію неперервності, яка пов’язана з перехідними функціями // Міжнародна конференція «Сучасні проблеми аналізу» присвячена 70-річчю кафедри математичного аналізу Чернівецького університету/ Тези доповідей. – Чернівці, 2010. – С. 106 – 108.
 14. Нестеренко В.В. Про симетричну квазінеперервність та кліковість функцій двох змінних// International Conference on Functional Analysis dedicated to the 90-th anniversary of V.E. Lyantse, 17-21 November 2010/ Abstracts of Reports. – Lviv, 2010. – С. 124-126.
 15. Нестеренко В.В., Фотій О.Г. Сукупна неперервність горизонтально квазінеперервних мультифункцій// International Conference on Functional Analysis dedicated to the 90-th anniversary of V.E. Lyantse, 17-21 November 2010/ Abstracts of Reports. – Lviv, 2010. – С. 126-127.
 16. Nesterenko V. Mild continuity of functions of two variable // International conference dedicated to the 70th anniversary of A.F.Grishin, August 15-18, 2011. – – 2011. – P. 34.
 17. Нестеренко В.В. Про одну характеризацію кліковості функцій двох змінних// Міжнародна конференція “Теорія наближень функцій та її застосування”, 28 травня – 3 червня, 2012/ Тези доповідей. – Кам’янець-Подільський. – 2012. – С. 73 - 74.
 18. Маслюченко В.К., Нестеренко В.В. Неперервність лінійних перехідних відображень// Міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта», 7 – 9 вересня 2012 / Тези доповідей. – Луцьк - Світязь, 2012. – С. 22 - 23.
 19. Nesterenko Characterization of jointly quasi-continuous multifunctions // International conference dedicated to the 120th anniversary of Stefan Banach,  17 – 21  September  2012./ Abstracts of Reports. – Lviv, 2012. – P. 100.
 20. Нестеренко В. В. Про властивість Гана та сукупні властивості деяких ослаблень неперервності // IV міжнародна ганська конференція, присвячена 135 річниці від дня народження Ганса Гана. Тези доповідей. – Чернівецький національний університет, 2014. – С. 146.
 21. Nesterenko V. Equi-cliquishness and the Hahn propert // International conference dedicated to the 120th anniversary of Kazimierz Kuratuwski, September 27 - October 1, 2016, Lviv, Ukraine. – 2016. – P. 40.

Всеукраїнські конференції

 1. Маслюченко В.К., Нестеренко В.В. Про розвиток одного результату Беґеля// Всеукр. наук. конф., присв. 70-річчю нар. проф. П.С.Казимірського (5 - 7 жовтня 1995 р.). Тези доповідей. Ч. І. - Львів, 1995. - С.80.
 2. Маслюченко О.В., Нестеренко В.В. Квазінеперервність і функції зі зв’язним графіком // IV Всеукраїнська наукова конференція „Нелінійні проблеми аналізу”, 10 – 12 вересня 2008 року/ Тези доповідей. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 63.
 3. Маслюченко О.В., Нестеренко В.В. Графічна неперервність майже неперервних і S-неперервних функцій // Всеукраїнська конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу», 23-28 лютого 2011/ Тези доповідей. – Ворохта, 2011. – С. 58 – 59.
 4. Нестеренко В.В. Характеризація властивості Гана // Всеукраїнська конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу», 20-26 лютого 2012/ Тези доповідей. – Ворохта, 2012. – С. 45 - 46.
 5. Нестеренко В.В. Про квазінеперервність функцій двох змінних // Всеукраїнська наукова конференція «Диференціальні рівняння та їх застосування в прикладній математиці» присвячена 50-річчю кафедри прикладної математики аналізу Чернівецького університету/ Тези доповідей. – Чернівці, 2012. – С. 117.
 6. Маслюченко В.К., Нестеренко В.В. Про нове узагальнення теореми Калбрі-Троалліка // Всеукраїнська конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу», 25 лютого - 3 березня 2013/ Тези доповідей. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 65 - 66.
 7. Маслюченко О.В., Нестеренко В.В. Продовження квазінеперервних функцій // Всеукраїнська конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу», 25 лютого - 3 березня 2013/ Тези доповідей. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 67.
 8. Нестеренко В.В. Про аналоги перехідності та декомпозицію неперервності // Всеукраїнська конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу», 25 лютого - 3 березня 2013/ Тези доповідей. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 72 - 74.
 9. Нестеренко В.В. Характеризація деяких ослаблень неперервності // Всеукраїнська конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу», 24 лютого - 2 березня 2014/ Тези доповідей. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 79 - 81.
 10. Нестеренко В. В. Сукупні властивості деяких аналогів точкової розривності // IX-а Літня школа. Алгебра, топологія і аналіз, 7 липня - 18 липня, 2014, Поляниця, Україна. – 55 - 57.
 11. Нестеренко В.В. Перехідність в теорії функцій // Всеукраїнська конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу», 25 лютого - 1 березня 2015 / Тези доповідей. – Ворохта, 2015. – С. 50 - 52.
 12. Нестеренко В.В. Про псевдоквазінеперервність // Наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження К.М. Фішмана та М.К. Фаге, Тези доповідей. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 88–89.
 13. Нестеренко В.В. Про ослаблену неперервність оберненого відображення // Всеукраїнська конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу», 24 лютого – 27 лютого 2016 / Тези доповідей. – Ворохта, 2015. – С. 106 - 108.