Горбатенко Микола Юрійович

Горбатенко Микола Юрійович

асистент

У 2005 році закінчив Чернівецький національний університет і одержав диплом магістра з відзнакою зі спеціальності «Інформатика». З 2005 року працював асистентом кафедри системного аналізу і страхової та фінансової математики. З 2015 року - асистент кафедри математичного моделювання.

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію “Змішаний варіаційний підхід до оцінювання розв`язків та детермінованих даних лінійних еліптичних та параболічних рівнянь в умовах невизначеності”. Напрямок наукових досліджень: оцінювання узагальнених розв’язків лінійних еліптичних рівнянь, розробка та експлуатація структур Big Data.

Автор більше 10 науково-методичних публікацій.

Проходив стажування на кафедрі комп’ютерних систем і технологій Буковинського університету та на факультеті комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Забезпечує читання дисциплін:

 • Інформаційні технології управління;
 • Технології програмування на Java;
 • Програмування.

 

Основні наукові публікації:

 1. Подлипенко Ю. К. Оцінювання узагальнених розв’язків лінійнх еліптичних рівнянь, що допускають змішане варіаційне формулювання / Ю. К. Подлипенко, М. Ю. Горбатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія:фізико-математичні науки.– 2008.– Випуск 3.– С.158–164.
 2. Горбатенко М. Ю. Оцінювання за зашумленими спостереженнями невідомих даних лінійних еліптичних рівнянь, що допускають змішане варіаційне формулювання / М. Ю. Горбатенко // Таврический вестник информатики и математики.– 2009.– №1.– С.93–102.
 3. Подлипенко Ю. К. Оцінювання функціоналів від розв’язків лінійних еліптичних рівнянь, при повністю невідомих правих частинах / Ю. К. Подлипенко, М. Ю. Горбатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія:фізико-математичні науки.– 2009.– Випуск 3.– С.164-169.
 4. Горбатенко М. Ю. Мінімаксне оцінювання за неповними даними розв’язку початково-крайової задачі Діріхле для рівняння теплопровідності на основі її змішаного варіаційного формулювання / М. Ю. Горбатенко, Ю. К. Подлипенко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип 528. Математика.– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010.– С. 14–26.
 5. Подлипенко Ю.К., Горбатенко М.Ю., Перцов А.С.  Наближені мінімаксні оцінки лінійних неперервних функціоналів від розв’язків системи змішаних варіаційних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки, №4, 2014. – С. 213 – 218.

Бібліографічний перелік публікацій

Методичні роботи

 1. Горбатенко М. Ю. Технології програмування мовою Java / М. Ю. Горбатенко, Н. В. Романенко // Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт.– Чернівці: Видавничий дім РОДОВІД, 2014.

Фахові видання

 1. Подлипенко Ю.К. Оцінювання узагальнених розв’язків лінійних еліптичних рівнянь, що допускають змішане варіаційне формулювання / Ю.К. Подлипенко, М.Ю. Горбатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія:фізико-математичні науки.– 2008.– Випуск 3.– С.158-164.
 2. Горбатенко М.Ю. Оцінювання за зашумленими спостереженнями невідомих даних лінійних еліптичних рівнянь, що допускають змішане варіаційне формулювання / М.Ю. Горбатенко // Таврический вестник информатики и математики.– 2009.– №1.– С. 93-102.
 3. Подлипенко Ю.К. Оцінювання функціоналів від розв’язків лінійних еліптичних рівнянь, при повністю невідомих правих частинах / Ю.К. Подлипенко, М.Ю. Горбатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія:фізико-математичні науки.– 2009.– Випуск 3.– С.164-169
 4. Горбатенко М.Ю. Мінімаксне оцінювання за неповними даними розв'язку початково-крайової задачі Діріхле для рівняння теплопровідності на основі її змішаного варіаційного формулювання / М.Ю. Горбатенко, Ю.К. Подлипенко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 528. Математика.– Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2010.– С. 14-26.
 5. Малик І.В. Стійкість процесів у схемі усереднення для напівмарковських еволлюцій / І.В. Малик, М.Ю. Горбатенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. / Редкол.: В.В. Маринець (гол. ред.) та інші.– Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2013.– Вип. 24, №2.– 93-102.
 6. Подлипенко Ю.К. Наближені мінімаксні оцінки лінійних неперервних функціоналів від розв’язків системи змішаних варіаційних рівнянь / Ю.К. Подлипенко, М.Ю. Горбатенко, А.С. Перцов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія:фізико-математичні науки.– 2014.– Випуск 4.– С.213-218.

Міжнародні українські матеріали конференцій

 1. Горбатенко М.Ю. Аспекти реалізації станка з числовим програмним забезпеченням / М.Ю. Горбатенко, В.К. Скращук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології” (17-19 травня 2006 р.). – Чернівці: Рута, 2006.– С. 260.
 2. Горбатенко М.Ю. До питання модернізації алгоритму керування процесом пробілювання утфелів першого продукту у цукровому виробництві / М.Ю. Горбатенко, В.К. Скращук, А.С. Перцов, С.Г. Луговий // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології” (17-19 травня 2006 р.). – Чернівці: Рута, 2006.– С. 255.
 3. Подлипенко Ю.К. Про новий підхід до оцінювання за неповними даними узагальнених розв’язків лінійних еліптичних рівнянь / Ю.К. Подлипенко, М.Ю. Горбатенко // тези міжнародної конференції PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2008).– Київ-Рівне, 12-17 травня 2008.– С.230-231.
 4. Горбатенко М.Ю. Про новий підхід до оцінювання правих частин лінійних еліптичних рівнянь другого порядку в умовах невизначеності / М.Ю. Горбатенко // тези міжнародної конференції PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2008).– Крим (Новий світ), 22-27 вересня 2008.– С.73.
 5. Горбатенко М.Ю. Мінімаксні середньоквадратичні оцінки розв’язків лінійних еліптичних рівнянь, що допускають змішане варіаційне формулювання / М.Ю. Горбатенко // тези міжнародної конференції PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2009)".– Східниця, 27-30 квітня 2009.– С.83-84.
 6. Горбатенко М.Ю. Система реального часу та збору економічної інформації «БУК-1» / М.Ю. Горбатенко, Ю.В. Герман // тези міжнародної конференції PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2009)".– Східниця, 27-30 квітня 2009.– С. 84-85.
 7. Горбатенко М.Ю. Мінімаксні оцінки функціоналів від розв’язків лінійних еліптичних рівнянь, при повністю невідомих правих
  частинах / М.Ю. Горбатенко // тези міжнародної конференції PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2009).– Кам’янець-Подільський, 5-9 вересня 2009. С.53.
 8. Горбатенко М.Ю. Мінімаксні оцінки від розв’язків за зашумленими спостереженнями невідомих даних лінійних еліптичних рівнянь, що допускають змішане варіаційне формулювання / М.Ю. Горбатенко // тези міжнародної конференції PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2010).– Львів, 17-21 травня 2010. С.64-65.
 9. Горбатенко М.Ю. Мінімаксне оцінювання розв’язків за зашумленими спостереженнями невідомих даних лінійних еліптичних рівнянь, що допускають змішане варіаційне формулювання / М.Ю. Горбатенко // тези міжнародної конференції PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2011).– Ялта, 4-8 жовтня 2010. С.51-52.
 10. Горбатенко М.Ю. Єдиність мінімаксної оцінки функціоналів, визначених на розв’язках стаціонарних рівнянь теплопровідності / М.Ю. Горбатенко // IV міжнародна ганська конференція, присвячена 135 річниці від дня народження Ганса Гана. Тези доповідей.– Чернівецький національний університет, 2014.– 268 с.