Дорош Андрій Богданович

Дорош Андрій Богданович

аспірант

     Закінчив кафедру прикладної математики у 2012 році (диплом магістра з відзнакою). Асистент і аспірант кафедри математичного моделювання. Напрям наукового дослідження: «Розв’язування лінійних крайових із запізненням методом сплайн-апроксимацій».

Забезпечує викладання дисциплін:

 • Програмування;
 • Олімпіадні задачі з інформатики;
 • Основи інтернет-технологій;
 • РНР;
 • Професійна іноземна мова.

Бібліографічний перелік публікацій

Фахові видання

 1. Дорош А.Б., Черевко І.М. Застосування сплайн-функцій для апроксимації розв’язків лінійних крайових задач із запізненням // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: Зб. наукових праць. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип. 10. – С. 80-88.

Закордонні матеріали конференцій

 1. I. Cherevko, A. Dorosh. Solving boundary value problems for delay integro-differential equations using spline functions // The Third Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova: dedicated to the 50th anniversary of the foundation of the Institute of Mathematics and Computer Science, 19-23 Aug. 2014, Chisinau, Moldova: Proceedings IMCS-50. – Chisinau: Institute of Mathematics and Computer Science, Acad. of Sciences of Moldova, 2014. – P. 243-246.

 2. I. Cherevko, A. Dorosh, L. Piddubna. Existence and approximation of a solution of the boundary value problems for delay integro-differential equations // The 23rd Conference On Applied And Industrial Mathematics, Suceava, Romania, September 17-20, 2015: Proceedings CAIM 2015. – Suceava: Stefan cel Mare University of Suceava, 2015. – P. 25.

Міжнародні українські матеріали конференцій

 

 1. Cherevko I., Dorosh A. Solving boundary value problems for neutral delay integro-differential equations using spline functions // Actual problems of training specialists in ICT. Conference Proceedings. – Sumy, 2013. – Part 2. – P. 226-234.
 2. Черевко І. М., Дорош А. Б. Застосування сплайн-функцій для апроксимації розв’язків лінійних крайових задач із запізненням / І. М. Черевко, А. Б. Дорош // Тези доповідей VI міжнародної наукової конференції Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації”. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – С. 181-182.
 3. Дорош А. Б., Черевко І. М. Розв’язування крайових задач для інтегро-диференціальних рівнянь нейтрального типу методом сплайн-функцій / А. Б. Дорош, І. М. Черевко // Матеріали І Міжнародної XX Всеукраїнської наукової конференції Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики (7-9 квітня 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 81-82.
 4. Дорош А. Б. Розв’язування лінійних крайових задач із багатьма запізненнями методом сплайн-функцій / А. Б. Дорош // Тези доповідей IV міжнародної ганської конференції, присвяченої 135 річниці від дня народження Ганса Гана (30 червня – 5 липня 2014 р.). – Чернівці, 2014. – С. 53-54.
 5. A. Dorosh. Approximation of boundary value problem solutions for integro-differential equations with delay // Міжнародна математична конференція ім. В. Я. Скоробогатька (25-28 серпня 2015, Дрогобич, Україна). – Львів, 2015. – С. 35.
 6. Дорош А. Б, Черевко І. М. Застосування сплайн-функцій до побудови наближених розв’язків крайових задач для інтегро-диференціальних рівнянь нейтрального типу / А. Б. Дорош, І. М. Черевко // Тези доповідей VII міжнародної наукової конференції Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації”. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – С. 64-65.
 7. Дорош А. Розв’язування крайових задач для інтегро-диференціальних рівнянь із запізненням // Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування: Матеріали міжнар. наук, конф., присвяченої 80-річчю від дня народження проф. В.І. Фодчука (1936–1992) (28–30 вересня 2016 р., Чернівці). – Чернівці, 2016. – С. 43.

Всеукраїнські конференції

 1. Дорош А. Б. Моделювання крайових задач для інтегро-диференціальних рівнянь із запізненням / А. Б. Дорош // Матеріали XIX Всеукраїнської наукової конференції Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики (3-4 жовтня 2013 р.). – Львів, 2013. – С. 146-147.