Дорош Андрій Богданович

Дорош Андрій Богданович

асистент

Закінчив кафедру прикладної математики у 2012 році (диплом магістра з відзнакою). Асистент і аспірант кафедри математичного моделювання. Напрям наукового дослідження: «Розв’язування лінійних крайових задач із запізненням методом сплайн-апроксимацій». У грудні 2018 року захистив кандидатську дисертацію на тему "Апроксимація розв'язків крайових задач для диференціально-різницевих рівнянь зі змінним запізненням".

у 2016–2018 рр. Дорош А.Б. був учасником міжнародного проекту ERASMUS+ «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі ENQA стандартів та рекомендацій» (QUAERE).

Забезпечує викладання дисциплін:

 • Операційні системи;
 • Програмування та підтримка Web-застосунків;
 • Розробка комп'ютерних ігор;
 • Поглиблена 3D графіка;
 • Комунікаційні технології в управлінні проектами.

Бібліографічний перелік публікацій

Фахові видання

 1. Дорош А.Б., Черевко І.М. Застосування сплайн-функцій для апроксимації розв’язків лінійних крайових задач із запізненням // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: Зб. наукових праць. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип. 10. – С. 80-88.

Закордонні матеріали конференцій

 1. I. Cherevko, A. Dorosh. Solving boundary value problems for delay integro-differential equations using spline functions // The Third Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova: dedicated to the 50th anniversary of the foundation of the Institute of Mathematics and Computer Science, 19-23 Aug. 2014, Chisinau, Moldova: Proceedings IMCS-50. – Chisinau: Institute of Mathematics and Computer Science, Acad. of Sciences of Moldova, 2014. – P. 243-246.
 2. I. Cherevko, A. Dorosh, L. Piddubna. Existence and approximation of a solution of the boundary value problems for delay integro-differential equations // The 23rd Conference On Applied And Industrial Mathematics, Suceava, Romania, September 17-20, 2015: Proceedings CAIM 2015. – Suceava: Stefan cel Mare University of Suceava, 2015. – P. 25.
 3. Cherevko I., Dorosh A., Piddubna L. Boundary Value Problem Solution Existence For Linear Integro-Differential Equations With Delays // The 26th Conference On Applied And Industrial Mathematics, Chişinău, Moldova, September 20-23, 2018: Proceedings CAIM 2018. – Chişinău: Technical University of Moldova, 2018. – P. 58.
 4. Ihor Cherevko, Andrew Dorosh. Boundary Value Problem Solution Existence For Linear Integro-Differential Equations With Many Delays // The 27th Conference On Applied and Industrial Mathematics, Targoviste, Romania, September 19-22, 2019: Proceedings CAIM 2019. – Targoviste: “Valahia” University, 2019. – P. 18-19.

Міжнародні українські матеріали конференцій

 1. Cherevko I., Dorosh A. Solving boundary value problems for neutral delay integro-differential equations using spline functions // Actual problems of training specialists in ICT. Conference Proceedings. – Sumy, 2013. – Part 2. – P. 226-234.
 2. Черевко І. М., Дорош А. Б. Застосування сплайн-функцій для апроксимації розв’язків лінійних крайових задач із запізненням / І. М. Черевко, А. Б. Дорош // Тези доповідей VI міжнародної наукової конференції Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації”. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – С. 181-182.
 3. Дорош А. Б., Черевко І. М. Розв’язування крайових задач для інтегро-диференціальних рівнянь нейтрального типу методом сплайн-функцій / А. Б. Дорош, І. М. Черевко // Матеріали І Міжнародної XX Всеукраїнської наукової конференції Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики (7-9 квітня 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 81-82.
 4. Дорош А. Б. Розв’язування лінійних крайових задач із багатьма запізненнями методом сплайн-функцій / А. Б. Дорош // Тези доповідей IV міжнародної ганської конференції, присвяченої 135 річниці від дня народження Ганса Гана (30 червня – 5 липня 2014 р.). – Чернівці, 2014. – С. 53-54.
 5. A. Dorosh. Approximation of boundary value problem solutions for integro-differential equations with delay // Міжнародна математична конференція ім. В. Я. Скоробогатька (25-28 серпня 2015, Дрогобич, Україна). – Львів, 2015. – С. 35.
 6. Дорош А. Б, Черевко І. М. Застосування сплайн-функцій до побудови наближених розв’язків крайових задач для інтегро-диференціальних рівнянь нейтрального типу / А. Б. Дорош, І. М. Черевко // Тези доповідей VII міжнародної наукової конференції Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації”. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – С. 64-65.
 7. Дорош А. Розв’язування крайових задач для інтегро-диференціальних рівнянь із запізненням // Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування: Матеріали міжнар. наук, конф., присвяченої 80-річчю від дня народження проф. В.І. Фодчука (1936–1992) (28–30 вересня 2016 р., Чернівці). – Чернівці, 2016. – С. 43.
 8. Cherevko I., Dorosh A., Drin T. Modeling of Boundary Value Problems For Delay Integro-Differential Equations // Proceeding of the Seventh International Conference on Informatics and Computer Technics Problems, Chernivtsi, Ukraine, October 11-14, 2018: Proceedings PICT-2018. – Chernivtsi: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2018. – Pp. 39-40.
 9. А. Дорош. Нелiнiйнi крайовi задачi для диференцiально-рiзницевих рiвнянь iз багатьма запiзненнями // Сучаснi проблеми математики та її застосування в природничих науках i iнформацiйних технологiях: Матерiали мiжнар. наук. конф., присвяч. 50-рiччю факультету математики та iнформатики ЧНУ (17–19 вересня 2018 р.). – Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2018. – С. 63.
 10. Dorosh A., Haiuk I. Boundary Value Problem for Linear Integro-Differential Equations with Many Delays // XIX International Conference “Dynamical System Modelling and Stability Investigation”, Kyiv, Ukraine, May 22-24, 2019: Proceedings of Conference Reports. – Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2019. – Pp. 149-150.
 11. Гаюк І.М., Дорош А.Б., Піддубна Л.А. Моделювання крайових задач для нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь із запізненням // Матеріали XXV Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики» 24-27 вересня 2019, Львів. – Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2019. – С. 57-61.
 12. Dorosh A., Haiuk I., Pertsov A. Boundary value problems for delay integrodifferential equations // Сучаснi проблеми диференцiальних рiвнянь та їх застосування: Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня народження професора С.Д. Ейдельмана, 16-19 вересня 2020 р. – Чернiвцi : Чернiвецький нац. ун-т, 2020. – С. 27-28.
 13. Гаюк І.М., Дорош А.Б., Піддубна Л.А. Моделювання нелінійних крайових задач із запізненням // Тези доповiдей IX мiжнародної наукової конференцiї ”Сучаснi проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимiзацiї”. – Кам’янець-Подiльський : Кам’янець-Подiльський нацiональний унiверситет iменi Iвана Огiєнка, 2020. – C. 41-42.

Всеукраїнські конференції

 1. Дорош А. Б. Моделювання крайових задач для інтегро-диференціальних рівнянь із запізненням / А. Б. Дорош // Матеріали XIX Всеукраїнської наукової конференції Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики (3-4 жовтня 2013 р.). – Львів, 2013. – С. 146-147.