Семінар
Спільний науковий семінар з Національним університетом «Львівська політехніка»

Спільний науковий семінар
кафедри математичного моделювання
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
та кафедри систем штучного інтелекту
Національного університету «Львівська політехніка»

05.11.2020 о 14.20
Платформа Google Meet (meet.google.com/ywe-zbgn-oua)
Тема: Математичне моделювання динаміки пандемії
COVID-19

Доповідач
Доктор фізико-математичних наук
Провідний науковий співробітник
Нестерук Ігор Георгійович

Інститут гідромеханіки НАН України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»