плани
Робочі навчальні плани спеціальностей

Напрям підготовки 6.040302 - Інформатика

4 курс

Напрям підготовки 6.040303 - Системний аналіз

4 курс

Спеціальність 112 - Комп'ютерні науки (Інформаційні технології та управління проктами)

1 курс

2 курс

3 курс

3 курс (скорочена ф.н.)

4 курс (скорочена ф.н.)

5 курс

6 курс

Спеціальність 124 - Системний аналіз

1 курс

2 курс

3 курс

5 курс

6 курс