Спеціальність "Системний аналіз", перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітня програма

Навчальний план

Робочий навчальний план 2019-2020 н.р.

        Робочий навчальний план          
      Галузь знань 12 Інформаційні технології        
      Спеціальність 124 Системний аналіз        
        на 2019-2020 навчальний рік          
Курс    1
                       
Назва дисципліни Кредити ECTS Семестр - 1 Кількість тижнів - 15
Годин на семестр Годин на тиждень Лекції Практ. зан. Семін. зан. Лабор. зан. Форма контролю Індивідуальна робота Самостійна робота Кафедра, яка забезпечує читання дисципліни
к-сть год. на сем. за планом к-сть год. на семестр к-сть год. на семестр к-сть год. на семестр іспит залік
Програмування 9.0 270 6 30 30   30   1   180 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Алгебра і геометрія 3.5 105 4 30 30     1     45 всі зан.:кафедра алгебри та інформатики
Дискретна математика 4.0 120 4 30 30     1     60 всі зан.:кафедра прикладної математики та інформаційних технологій
Математичний аналіз 5.0 150 5 30 45     1     75 всі зан.:кафедра математичного аналізу
Актуальні питання історії та культури України 5.0 150 3 30   15   1     105 всі зан.:кафедра історії України
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 2.0 60 2   30           30 пр.:кафедра іноземних мов для природничих факультетів, кафедра романської філології та перекладу
Фізичне виховання 3.0 90 2   30       1   60 всі зан.:кафедра фізичного виховання
Всього по 1 семестру 31,5 945 26 150.0 195.0 15.0 30.0 4 2   555  
Назва дисципліни Кредити ECTS Семестр - 2 Кількість тижнів - 15
Годин на семестр Годин на тиждень Лекції Практ. зан. Семін. зан. Лабор. зан. Форма контролю Індивідуальна робота Самостійна робота Кафедра, яка забезпечує читання дисципліни
к-сть год. на сем. за планом к-сть год. на семестр к-сть год. на семестр к-сть год. на семестр іспит залік
Програмування 6.0 180 6 30 30   30 2     90 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Алгебра і геометрія 3.5 105 3 15 30     2     60 всі зан.:кафедра алгебри та інформатики
Архітектура обчислювальних систем 3.0 90 3 30     15   2   45 всі зан.:кафедра прикладної математики та інформаційних технологій
Математичний аналіз 5.0 150 5 30 45     2     75 всі зан.:кафедра математичного аналізу
Українська мова (за професійним спрямуванням) 3.0 90 2   30     2     60 всі зан.:кафедра історії та культури української мови
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 2.0 60 2   30       2   30 пр.:кафедра романської філології та перекладу, кафедра іноземних мов для природничих факультетів
Обробка зображень та мультимедія / Мультимедійні технології 3.0 90 3 15     30   2   45 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Всього по 2 семестру 25,5 765 24 120.0 165.0 0.0 75.0 4 3   405  
Всього за рік 57.0 1710.0 50 270.0 360.0   105.0 8 5 0 960  
Навчальна практика              
Назва практики Тип практики к-ть годин к-ть кредитів ECTS семестр кафедра          
Обчислювальна в комп'ютерному класі 90 3.0 2 кафедра математичного моделювання          

Робочий навчальний план 2019-2020 н.р.

        Робочий навчальний план          
      Галузь знань 12 Інформаційні технології        
      Спеціальність 124 Системний аналіз        
        на 2019-2020 навчальний рік          
Курс    2
                       
Назва дисципліни Кредити ECTS Семестр - 3 Кількість тижнів - 15
Годин на семестр Годин на тиждень Лекції Практ. зан. Семін. зан. Лабор. зан.   Форма контролю Індивідуальна робота Самостійна робота Кафедра, яка забезпечує читання дисципліни
к-сть год. на сем. за планом к-сть год. на семестр к-сть год. на семестр к-сть год. на семестр іспит залік
Диференціальні рівняння 4.0 120 3 30 15       3   75 всі зан.:кафедра диференціальних рівнянь
Комп' ютерні мережі 4.0 120 4 30     30 3     60 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Об 'єктно-орієнтоване програмування 5.0 150 5 30     45   3   75 всі зан.:кафедра прикладної математики та інформаційних технологій
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 2.0 60 2   30     3     30 пр.:кафедра романської філології та перекладу, кафедра іноземних мов для природничих факультетів
Теорія алгоритмів (необчислювальні алгоритми) 4.0 120 3 15     30 3     75 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Основи інтернет-технологій / Веб-програмування 4.0 120 3 15     30   3   75 всі зан.:кафедра математичного моделювання
В1. Громадське здоров'я та медицина порятунку 3.0 90 2   30       3   60 всі зан.:кафедра безпеки життєдіяльності
В2. Фізичне виховання 0.5 45 1   15           30 всі зан.:кафедра фізичного виховання
С1. Прикладний функціональний аналіз 4.0 120 3 30 15       3   75 всі зан.:кафедра математичного аналізу
С2. Програмування мовою Python 4.0 120 3 15     30   3   75 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Всього по 3 семестру 30.0 900.0 25 150.0 90.0 0.0 135.0 3 6   525  
Назва дисципліни Кредити ECTS Семестр - 4 Кількість тижнів - 15
Годин на семестр Годин на тиждень Лекції       Форма контролю Індивідуальна робота Самостійна робота Кафедра, яка забезпечує читання дисципліни
к-сть год. на сем. за планом к-сть год. на семестр к-сть год. на семестр к-сть год. на семестр іспит залік
Диференціальні рівняння 4.0 120 3 30 15     4     75 всі зан.:кафедра диференціальних рівнянь
Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка 4.0 120 4 30     30 4     60 всі зан.:кафедра прикладної математики та інформаційних технологій
Обчислювальні методи 4.0 120 4 30     30 4     60 всі зан.:кафедра прикладної математики та інформаційних технологій
Філософія 4.0 120 2 15   15   4     90 всі зан.:кафедра філософії
Професійна іноземна мова 3.0 90 2   30       4   60 всі зан.:кафедра іноземних мов для природничих факультетів
Теорія алгоритмів (обчислювальні алгоритми) 4.0 120 4 30     30   4   60 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Інформаційні технології менеджменту / Бібліотеки мови Python 4.0 120 4 30     30   4   60 всі зан.:кафедра математичного моделювання
В2. Фізичне виховання 0.5 45 1   15       4   30 всі зан.:кафедра фізичного виховання
Всього по 4 семестру 27.0 810.0 23 165.0 45.0 15.0 120.0 4 4   465  
Всього за рік 57.0 1710.0 48 315.0 135.0   255.0 7 10 0 990  
Навчальна практика              
Назва практики Тип практики к-ть годин к-ть кредитів ECTS семестр кафедра          
Обчислювальна в комп'ютерному класі 90 3.0 4 кафедра математичного моделювання          

Робочий навчальний план 2019-2020 н.р.

        Робочий навчальний план          
      Галузь знань 12 Інформаційні технології        
      Спеціальність 124 Системний аналіз        
        на 2019-2020 навчальний рік          
Курс    3
                       
Назва дисципліни Кредити ECTS Семестр - 5 Кількість тижнів - 15
Годин на семестр Годин на тиждень Лекції Практ. зан. Семін. зан. Лабор. зан.   Форма контролю Індивідуальна робота Самостійна робота Кафедра, яка забезпечує читання дисципліни
к-сть год. на сем. за планом к-сть год. на семестр к-сть год. на семестр к-сть год. на семестр іспит залік
C1. Основи бухгалтерського обліку 3.0 90 2 15 15       5   60 всі зан.:кафедра обліку, аналізу і аудиту
Теорія ймовірностей та математична статистика 5.0 150 5 30 45       5   75 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Операційні системи 4.0 120 3 15     30 5     75 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Інформаційні технології в системному аналізі 4.0 120 3 15     30 5     75 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Бази даних та інформаційні системи / Спецкурс 3 4.0 120 3 30     15   5   75 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Технології програмування на Java / Спецкурс 9 5.0 150 4 30     30   5   90 всі зан.:кафедра прикладної математики та інформаційних технологій
Системний аналіз 4.0 120 4 30 30     5     60 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Військова підготовка     0.0                  
C2. Іноземна мова (за проф. спрямуванням) 3.0 90 2   30       5   60 всі зан.:кафедра іноземних мов для природничих факультетів
Всього по 5 семестру 29.0 870.0 24 165 90.0 0.0 105.0 3 5   510  
Назва дисципліни Кредити ECTS Семестр - 6 Кількість тижнів - 15
Годин на семестр Годин на тиждень Лекції       Форма контролю Індивідуальна робота Самостійна робота Кафедра, яка забезпечує читання дисципліни
к-сть год. на сем. за планом к-сть год. на семестр к-сть год. на семестр к-сть год. на семестр іспит залік
Теорія ймовірностей та математична статистика 4.0 120 3 15 30     6     75 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Бази даних та інформаційні системи / Спецкурс 3 4.0 120 3 15     30 6     75 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Системне програмування / Спецкурс 5 4.0 120 4 30     30   6   60 всі зан.:кафедра прикладної математики та інформаційних технологій
Платформи корпоративних інформаційних систем / Спецкурс 7 4.0 120 4 30     30   6   60 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Математичні моделі в економіці / Спецкурс 10 4.0 120 3 15     30   6   75 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Основи інформаційної безпеки / Спецкурс 11 4.0 120 3 15     30 6     75 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Інформаційні системи обліку / Спецкурс 17 4.0 120 3 15     30   6   75 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Військова підготовка     0.0                  
Всього по 6 семестру 28.0 840.0 23 135 30.0 0.0 180.0 3 4   495  
Всього за рік 57.0 1710.0 47 300 120.0   285.0 6 9 0 1005  
Загальна курсова робота  
назва курсової роботи к-ть годин к-ть кредитів ECTS семестр кафедра
Курсова робота 90 3.0 6 кафедра математичного моделювання

Робочий навчальний план 2019-2020 н.р.

        Робочий навчальний план          
      Галузь знань 12 Інформаційні технології        
      Спеціальність 124 Системний аналіз        
        на 2019-2020 навчальний рік          
Курс    4
                       
Назва дисципліни Кредити ECTS Семестр - 7 Кількість тижнів - 15
Годин на семестр Годин на тиждень Лекції Практ. зан. Семін. зан. Лабор. зан. Форма контролю Індивідуальна робота Самостійна робота Кафедра, яка забезпечує читання дисципліни
к-сть год. на сем. за планом к-сть год. на семестр к-сть год. на семестр к-сть год. на семестр іспит залік
Методи оптимізації та дослідження операцій 4.0 120 3 30 15       7   75 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Системи та методи прийняття рішень 4.0 120 3 15     30   7   75 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Сучасні СУБД 3.0 90 3 15     30   7   45 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Прикладний статистичний аналіз 5.0 150 4 30     30   7   90 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Випадкові процеси 5.0 150 4 30 30     7     90 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Інформаційні системи обліку 4.0 120 4 30     30 7     60 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Розподілені інформаційно-аналітичні системи 4.0 120 4 30     30 7     60 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Всього по 7 семестру 29.0 870.0 25 180 45.0 0.0 150.0 3 4   495  
Назва дисципліни Кредити ECTS Семестр - 8 Кількість тижнів - 11
Годин на семестр Годин на тиждень Лекції Практ. зан. Семін. зан. Лабор. зан. Форма контролю Індивідуальна робота Самостійна робота Кафедра, яка забезпечує читання дисципліни
к-сть год. на сем. за планом к-сть год. на семестр к-сть год. на семестр к-сть год. на семестр іспит залік
Методи оптимізації та дослідження операцій 4.0 120 4 22 22     8     76 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Аналіз даних 3.0 90 4 22     22 8     46 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Розробка комп'ютерних ігор / Стохастичні моделі актуарної математики 3.0 90 3 11     22   8   57 всі зан.:кафедра математичного моделювання
C1. Професійна іноземна мова 3.0 90 2   22       8   68 всі зан.:кафедра іноземних мов для природничих факультетів
C2. Релігієзнавство / Основи конституційного права / Демократія: від теорії до практики 3.0 90 2 11 11       8   68 всі зан.:кафедра культурології, релігієзнавства та теології
Інтелектуальні інформаційні системи 3.0 90 4 22     22   8   46 всі зан.:кафедра прикладної математики та інформаційних технологій
Теорія керування 3.0 90 4 22     22   8   46 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Актуарна математика 5.0 150 4 22 22     8     106 всі зан.:кафедра математичного моделювання
Всього по 8 семестру 24.0 720.0 25 121.0 66.0 0.0 88.0 3 5   445  
Всього за рік 53.0 1590.0 50 301.0 111.0   238.0 6 9 0 940  
Загальна курсова робота  
Назва курсової роботи к-ть годин к-ть кредитів ECTS семестр кафедра
Курсова робота 90 3.0 8 кафедра математичного моделювання
Державний іспит
Назва державного іспиту тип семестр кафедра
Комплексний іспит з фахових дисциплін звичайний 8 кафедра математичного моделювання,к-ть викл.: 3
кафедра прикладної математики та інформаційних технологій,к-ть викл.: 2
Виробнича практика  
Назва практики тип к-ть годин к-ть кредитів ECTS семестр кафедра
Виробнича практика з базою практики 120 4.0 8 кафедра математичного моделювання