Курси
Силабуси курсів кафедри

Дисципліна Викладач Курс, факультет (спеціальності)
1 Web-технології та web-програмування Готинчан Т.І. (к.ф.-м.н., доцент) 2 курс ФМІ (КН, СА)
2 Актуарна математика Лукашів Т.О. (к.ф.-м.н.) 4 курс ФМІ (СА)
3 Алгоритми і структури даних Караванова Т.П. 3 курс ФМІ (КН(ск))
4 Аналіз даних Черевко І.М. (д.ф.-м.н., професор) 4 курс ФМІ (КН, СА)
5 Бази даних та знань Піддубна Л.А. (к.ф.-м.н., доцент) 2 курс ФМІ (ПМ, СО(і))
6 Бази даних та інформаційні системи Піддубна Л.А. (к.ф.-м.н., доцент) 3 курс ФМІ (КН, СА)
7 Базові алгоритми олімпіадних задач з інформатики Караванова Т.П. 4 курс ФМІ (СО(і), СО(м))
8 Бібліотеки мови Python Юрченко І.В. (к.ф.-м.н., доцент) 2 курс ФМІ (КН, СА)
9 Випадкові процеси Лукашів Т.О. (к.ф.-м.н.) 4 курс ФМІ (СА)
10 Вища математика

Івасюк Г.П., Фратавчан Т.М.,

Кушнірчук В.Й. (к.ф.-м.н., доценти)

1 курс ЕФ (ЕК, Фін., ОО, МЕ, УП, Мен.)
11 Вища математика Клевчук І.І. (д.ф.-м.н., доцент) 1 курс ФБАтаДПМ (Буд.)
12 Вища математика Клевчук І.І. (д.ф.-м.н., доцент) 3 курс ФБАтаДПМ (Буд. ск.ф.н.)
13 Вища математика   Дорошенко І.В. (к.ф.-м.н., доцент) 2 курс ФБАтаДПМ (Буд.)
14 Економетрика Дорошенко І.В. (к.ф.-м.н., доцент) 3 курс ФМІ (СА)
15 Економетрика Дорошенко І.В. (к.ф.-м.н., доцент) 2 курс ГФ (Мен.)
16 Захист інформації Перцов А.С. (к.ф.-м.н.) 3 курс ФМІ (КН)
17 Інтелектуальні системи прийняття рішень Юрченко І.В. (к.ф.-м.н., доцент) 5 курс ФМІ (СА)
18

Інформаційні системи та технології в системному

аналізі

Піддубна Л.А. (к.ф.-м.н., доцент) 5 курс ФМІ (СА)
19

Інформаційні системи та технології створення та

управління проектами

Піддубна Л.А. (к.ф.-м.н., доцент) 5 курс ФМІ (КН)
20 Інформатика Лукашів Т.О. (к.ф.-м.н.) 1курс ГФ (Мен.)
21 Інформатика і програмування Фратавчан Т.М. (к.ф.-м.н., доцент) 1курс ГФ, ІБХтаБР (ЗК)
22 Інформаційні системи обліку Готинчан Т.І. (к.ф.-м.н., доцент) 4 курс ФМІ (КН)
23 Комп’ютерні мережі Матвій О.В. (к.ф.-м.н., доцент) 2 курс ФМІ (КН, ПМ, СА)
24 Комп'ютерні мережі та Інтернет Матвій О.В. (к.ф.-м.н., доцент) 2 курс ФМІ (СО(і))
25 Комунікаційні технології в УП Дорош А.Б. (к.ф.-м.н.) 4 курс ФМІ (КН)
26 Комунікаційні технології в управлінні проектами Перцов А.С. (к.ф.-м.н.) 5 курс ФМІ (КН, СА)
27 Комунікації та теорія конфліктів Матвій О.В. (к.ф.-м.н., доцент) 4,5,6 курс ФМІ (КН, СА)
28 Маркетингові комунікації в інформаційному суспільстві Матвій О.В. (к.ф.-м.н., доцент) 5 курс ФМІ (КН)
29 Математичні моделі мікро- і макроекономіки Івасюк Г.П. (к.ф.-м.н., доцент) 3 курс ФМІ (КН, СА)
30

Математичне моделювання динамічних систем і

процесів

Черевко І.М. (д.ф.-м.н., професор) 5 курс ФМІ (КН)
31 Математичні основи інформаційної діяльності  Фратавчан Т.М. (к.ф.-м.н., доцент) 1курс ФІПта МВ (МВ)
32 Мережеві інформаційні технології  Матвій О.В. (к.ф.-м.н., доцент) 5 курс ФМІ (КН)
33 Методи обчислень Черевко І.М. (д.ф.-м.н., професор) 4 курс ФМІ (М, СО(м), СО(і))
34 Методи оптимізації  Пасічник Г.С. (к.ф.-м.н., доцент) 4 курс ФМІ (ПМ)
35 Методи оптимізації та дослідження операцій Кушнірчук В.Й. (к.ф.-м.н., доцент) 4 курс ФМІ (КН, СА)
36 Методика викладання інформатики  Готинчан Т.І. (к.ф.-м.н., доцент) 3,4 курс ФМІ (М, СО(м), СО(і))
37

Методика викладання комп'ютерних наук у вищій

школі

Готинчан Т.І. (к.ф.-м.н., доцент) 5 курс ФМІ (КН, СА)
38 Методологія та організація наукових досліджень Клевчук І.І. (д.ф.-м.н., доцент) 5 курс ФМІ (КН, СА)
39 Моделювання жорстких систем Черевко І.М. (д.ф.-м.н., професор) 3 курс ФМІ (КН)
40 Моделювання соціальних та кризових явищ Виклюк Я.І. (д.ф.-м.н., проф.) 5 курс ФМІ (КН, СА)
41

Моделювання соціально-економічних та

екологічних процесів

Готинчан Т.І. (к.ф.-м.н., доцент) 5 курс ФМІ (КН, СА)
42 Науковий семінар Пасічник Г.С. (к.ф.-м.н., доцент) 5 курс ФМІ (КН, СА)
43 Об’єктно-зорієнтоване програмування Фратавчан Т.М. (к.ф.-м.н., доцент) 2 курс ФМІ (СО(і))
44

Обробка структурованих і неструктурованих даних

Big Data

Горбатенко М.Ю. (к.ф.-м.н.) 5 курс ФМІ (КН, СА)
45 Олімпіадні задачі з інформаційних технологій Фратавчан Т.М. (к.ф.-м.н., доцент) 1 курс ФМІ (КН, СА)
46 Операційні системи Дорош А.Б. (к.ф.-м.н.) 3 курс ФМІ (КН, СА, СО(і))
47 Основи інформаційної безпеки Перцов А.С. (к.ф.-м.н.) 3 курс ФМІ (СА, СО(і))
48 Основи теорії систем Юрченко І.В. (к.ф.-м.н., доцент) 3 курс ФМІ (СА)
49 Пакети прикладних програм Іліка С.А. (к.ф.-м.н.) 1,3 курс ФМІ (КН, СА)
50

Платформи корпоративних інформаційних систем

(1 семестр, 2 семестр)

Горбатенко М.Ю. (к.ф.-м.н.) 4 курс ФМІ (КН, ПМ, СА)
51 Поглиблена 3D-графіка Дорош А.Б. (к.ф.-м.н.) 2 курс ФМІ (КН, СА)
52 Програмні засоби в системному аналізі  Юрченко І.В. (к.ф.-м.н., доцент) 5 курс ФМІ (СА)
53 Програмні засоби управління проектами  Перцов А.С. (к.ф.-м.н.) 5 курс ФМІ (КН)
54 Програмування  Караванова Т.П. 1 курс ФМІ (КН, ПМ, СА)
55 Програмування  Піддубна Л.А. (к.ф.-м.н., доцент) 1 курс ФМІ (М, СО(м), СО(і))
56 Програмування мовою Python  Юрченко І.В. (к.ф.-м.н., доцент) 2,3 курс ФМІ (КН, СА)
57 Програмування мовою Python  Фратавчан Т.М. (к.ф.-м.н., доцент) 4 курс ФМІ (СО(і))
58 Програмування та підтримка Веб-застосунків Дорош А.Б. (к.ф.-м.н.) 3 курс ФМІ (КН, СА, СО(і))
59 Розробка комп'ютерних ігор Дорош А.Б. (к.ф.-м.н.) 4 курс ФМІ (КН)
60

Розробка програмних додатків для мобільних

пристроїв

Перцов А.С. (к.ф.-м.н.) 4 курс ФМІ (КН, СА)
61 Розробка професійного програмного забезпечення  Дорошенко І.В. (к.ф.-м.н., доцент) 5 курс ФМІ (СА)
62 Системи машинного навчання Дорошенко І.В. (к.ф.-м.н., доцент) 5 курс ФМІ (СА)
63 Системи та методи прийняття рішень Кушнірчук В.Й. (к.ф.-м.н., доцент) 4 курс, ФМІ (КН, СА)
64 Системи штучного інтелекту Юрченко І.В. (к.ф.-м.н., доцент) 5 курс ФМІ (КН)
65 Системний аналіз та теорія прийняття рішень Кушнірчук В.Й. (к.ф.-м.н., доцент) 3 курс, ФМІ (КН(ск))
66 Статистика Дорошенко І.В. (к.ф.-м.н., доцент) 1курс ГФ (Мен.)
67 Сучасні ймовірнісні задачі ОК та їх реалізація на ПК Лукашів Т.О. (к.ф.-м.н.) 5 курс ФМІ (СА)
68 Сучасні СУБД  Піддубна Л.А. (к.ф.-м.н., доцент) 4 курс ФМІ (КН, СА)
69 Теорія алгоритмів (обчислювальні алгоритми) Караванова Т.П. 2 курс ФМІ (КН, СА)
70 Теорія алгоритмів (необчислювальні алгоритми) Караванова Т.П. 2,3 курс ФМІ (КН, СА, СО(і))
71 Теорія ймовірностей і математична статистика

Фратавчан Т.М., Кушнірчук В.Й.

(к.ф.-м.н., доценти)

1 курс ЕФ (ЕК, Фін., ОО, УП, Мен.)
72 Теорія ймовірностей і математична статистика  Пасічник Г.С. (к.ф.-м.н., доцент) 3 курс ФМІ (СА)
73 Теорія ймовірностей і математична статистика  Пасічник Г.С. (к.ф.-м.н., доцент) 3 курс ФМІ (КН, ПМ)
74 Теорія ймовірностей та математична статистика Кушнірчук В.Й. (к.ф.-м.н., доцент) 3 курс ФМІ (СО(і), СО(м))
75 Теорія керування   Лукашів Т.О. (к.ф.-м.н.) 4 курс ФМІ (КН, СА)
76 Теорія програмування Перцов А.С. (к.ф.-м.н.) 3,4 курс ФМІ (КН, СА)
77 Технології розробки розподілених баз даних Матвій О.В. (к.ф.-м.н., доцент) 5 курс ФМІ (КН, СА)
78 Верстка веб сторінок й інтерактивність з JS Готинчан Т.І. (к.ф.-м.н., доцент) загальноуніверситетський вибірковий курс (презентація курсу)
79 Основи програмування (мова Python) Юрченко І.В. (к.ф.-м.н., доцент) загальноуніверситетський вибірковий курс (презентація курсу)