Спеціальність "Комп'ютерні науки", другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціалізація "Інформаційні технології та управління проектами"

Освітня програма

Навчальний план

Робочий навчальний план 2019-2020 н.р.

5 курс

Робочий навчальний план 2019-2020 н.р.

6 курс