• Факультет математики та інформатики

  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

  Кафедра математичного моделювання

 • Резиденція

  Запрошуємо на навчання за спеціальністю

  «Комп’ютерні науки»

 • Резиденція

  Запрошуємо на навчання за спеціальністю

  «Системний аналіз»

Змінюються часи, змінюється мода на професії. Якщо раніше всі хотіли стати бізнесменами в малинових піджаках, то тепер більшість прагне бути програмістами.

Через те, що кількість розумних людей в ІТ перевищує усі розумні межі, саме тут з’являються самі інноваційні продукти, кращі освітні програми, застосовуються найпередовіші підходи до роботи, мотивації і організації часу.

Програміст – професія майбутнього. Сфери автоматизації процесів нашого життя з кожним роком тільки розширяються. За будь-яким пристроєм стоїть праця програмістів. Значить, без роботи ІТ-шник не залишиться.

Бути програмістом – це не просто робота, це – спосіб життя. Якщо ти готовий присвятити себе, своє життя роботі і розвитку – ІТ-світ дасть тобі гідну віддачу.

Познайомитися з усіма секретами програмування допоможе вам навчання на кафедрі математичного моделювання факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Досвідчені викладачі допоможуть швидко і ефективно освоїти цю перспективну професію.

Серед наших партнерів, що забезпечують бази практики для студентів-програмістів з подальшим працевлаштуванням – SoftServe; Дісайд ЛТД; Yukon Software; eBizAutos; Sharp Minds; Mobi Dev., AMC Bridge, Valtech та інші ІТ компанії.

Досягнення наших студентів за останніх п`ять років

 

 

2013 рік

Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування 2013

Команда ChNU_APM_Gymn1 (О. Сорочан, Д. Лимаренко, М. Гожда)

І етап (1/8 Першості світу), м. Чернівці - 1 місце

ІІ етап (1/4 Першості світу), м. Львів - 3 місце

ІІІ етап, м. Харків - 3 абсолютне місце

 

 

 

2014 рік

Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування 2014

І етап команда ChNU_APM_Gymn1 (О. Сорочан, Д. Лимаренко, М. Гожда) - 1 місце,

команда ChNU_APM_Vlanis(О.Герасимчук, В.Лакуста, А. Патрабой) - 2 місце

ІІ етап команди ChNU_APM, ChNU_APM_Vlanis - лауреати

ІІІ етап команда ChNU_APM_Gymn1 - 3 абсолютне місце

команда ChNU_APM_Vlanis- лауреат

 

 

 

 

 

2015 рік

Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування 2015

І етап команда ChNU_APM_Gymn1 (О. Сорочан, Д. Лимаренко, М. Гожда) - 1 місце,

команда ChNU_APM_Vlanis (О. Герасимчук, В.Лакуста, А. Патрабой) - 2 місце

команда CHNU-APM-FULL-NULL ( С. Махов, М. Смерека, В. Ткачук) – 3 місце

ІІ етап команди ChNU_APM, ChNU_APM_Vlanis, CHNU-APM-FULL-NULL - лауреати

ІІІ етап (1/2 Першості світу), м. Вінниця команди учасниці ChNU_APM_Gymn1, ChNU_APM_Vlanis

ІІІ етап м. Харків, команда CHNU-APM-FULL-NULL

 

 

 

 

 

2016 рік

Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування 2016

І етап команда ChNU_APM_Gymn1 (О. Сорочан, Д. Лимаренко, М. Гожда) - 1 місце,

команда ChNU_APM_Vlanis(О. Герасимчук, В. Лакуста, А. Патрабой) - 2 місце

команда CHNU-APM-FULL-NULL (С. Махов, О. Бежан, В. Ткачук) – 3 місце

команда CHNU_APM_ThisIsFine (А. Коцюруба, О. Маник, М. Смерека) – 3 місце

ІІ етап команда ChNU_APM - 2 місце

команди CHNU-APM-FULL-NULL,CHNU_APM_ThisIsFine - лауреати

ІІІ етап (1/2 Першості світу), м. Вінниця команда учасниця ChNU_APM_Gymn1

Всеукраїнська командна олімпіада з програмування м. Одеса (Патрабой А., Лакуста В., Герасимчук О.)

 

 

 

2017 рік

Всеукраїнська студентська олімпіади з програмування 2017

І етап команда CHNU_APM_ThisIsFine (А. Василик, О. Маник, М. Смерека) - 1 місце,

команда CHNU_APM_chemical_shrews (В. Корнійчук, К. Опаєць, В. Капанюк) - 2 місце

команда CHNU_APM_ExplodingKittens (О. Герасимчук, В. Жуфяк, А. Патрабой) – 3 місце

Кафедра математичного моделювання факультету інформатики та математики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича проводить набір на спеціальності «Комп`ютерні науки» (спеціалізація «Інформаційні технології та управління ІТ проектами») та «Системний аналіз».

Найсучасніші світові досягнення ґрунтуються на ефективному використанні інформатики та математичного моделювання в різноманітних галузях науки, техніки, виробництва. Розвиток економіки вимагає розробки, впровадження та постійного вдосконалення інформаційних технологій, їх математичного та комп'ютерного забезпечення. І саме фахівці з комп`ютерних наук та системного аналізу здатні аналізувати поставлені завдання, вирішувати їх, створюючи програми та використовуючи засоби інформаційних технологій.

Фахівці з комп’ютерних наук призначені для професійної роботи на підприємствах, в установах та організаціях сфери економічної, фінансової, виробничої, торговельної, оборонної, медичної, освітянської, соціальної, дослідницької діяльностей різних форм власності та типів господарювання в різних галузях промисловості, торгівлі, банківській, фінансовій і митній системах, наукових і навчальних закладах.

кафедра математичного моделювання

Випускники спеціальності «Комп’ютерні науки» можуть працювати інженерами-програмістами, спеціа­лістами з проектування комп’ютерних систем та мереж, наукови­ми співробітниками та виклада­чами вузів. Основні напрямки підготовки: сучасні інформа­ційні комп'ютерні технології, моделюван­ня та прогнозу­вання в екологічних, економічних і соціальних процесах; розробка, проектування і впровадження сучасних мережевих технологій; операційні системи (Linux, Windows XP, Windows 7 та ін.); розробка прикладних програм ведення баз даних на платформі клієнт-сервер та систем автоматизованого управління підприєм­ствами (1С); розробка програмних додатків для мобільних пристроїв; методи Internet-технологій; середовища і мови програмування Delphi, C, C++ Builder, Java, PHP, Ruby, JavaScript, C# тощо.

випускники

Запрошуємо на навчання вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційних рівень молодшого спеціаліста на скорочену форму навчання для здобуття ступеня бакалавра спеціальності "Комп'ютерні науки (Інформаціні технології та управління проектами)".

Для вступу на 3 курс потрібно:

Запрошуємо на навчання бакалаврів спеціальності "Комп'ютерні науки" та суміжних з нею на навчання у магістратурі кафедри за спеціальністю "Комп'ютерні науки (Інформаціні технології та управління проектами)".

Для вступу у магістратуру потрібно:

Кафедра підтримує наукові зв’язки з провідними установами України та зарубіжжя:

 • Інститутом математики НАН України, КНУ (м. Київ) та ІППММ (м. Львів) ;
 • Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (м. Київ);
 • Університетом міста Саскатун (Канада) .

Кафедра здійснює науково-технічне співробіт­ницт­во в області сучасних інформацій­них технологій та їх застосування з IT ком­па­ніями:

 • SoftServe;
 • «Дісайд ЛТД»;
 • «Yukon Software»;
 • eBizAutos;
 • Sharpminds;
 • Valtech.
співпраця

Протягом навчання студенти мають можливість освоїти такі дисципліни:

 1. Основи математичного моделювання
 2. Аналіз даних
 3. Теорія прийняття рішень
 4. Технології програмування на Java
 5. Розробка програмних додатків для мобільних пристроїв
 6. Основи захисту інформації в комп’ютерних мережах
 7. Технології розробки розподілених баз даних
 8. Математичні моделі соціально-виробничих про­цесів
 9. Математична логіка та теорія алгоритмів
 10. Алгоритми і структури даних
 11. Бази даних та інформаційні системи
 12. Операційні системи та системне програму­вання
 13. Методи оптимізації
 14. Інформаційні системи обліку
 15. Математичні моделі мікро- і макроекономіки
 16. Методи ТІМС в задачах математичного моделювання
 17. Моделювання жорстких систем на ЕОМ
 18. Microsoft.NET Framework
 19. Комп’ютерні мережі
 20. Основи інтернет-технологій
 21. Сучасні СУБД
 22. Програмування та підтримка Web-засто­су­вань
 23. Professional software development
 24. Управління ризиками ІТ-проектів
 25. Програмні засоби управління ІТ-проектами
 26. Прийняття проектних рішень
 27. Планування проектних дій
 28. Інформаційні системи і технології в управлінні проектами
 29. Управління вимогами в ІТ – проектах
 30. Моделі та методи проектування інформацій­них систем
курси